תוכן העניינים

דידייה אנזייה כאב ויצירה אצל פרנסיס בייקון 7 מישל מונז'וז בייקון או הסתירות היצירתיות 29 דידייה אנזייה בייקון , בקט , ביון : לקראת התחדשות אמפיריציסטית 41 שבא סלהוב מה גוף : הבשורה על פי הבשר אחרית דבר 61  אל הספר
הקיבוץ המאוחד