פרנסיס בייקון או דיוקנו של האדם המרוקן מאנושיותו

דידייה אנזייה ו מישל מונז'ת » הצרפתים » תרגומים מן המחלבה הצרפתית בת זמננו פרנסיס בייקון או דיוקנו של האדם המרוקן מאנושיותו מאת דידייה אנזייה מישל מונז'וז פרנסיס בייקון או דיוקנו של האדם המרוקן מאנושיותו  אל הספר
הקיבוץ המאוחד