הומניזם ואנ־ארכיה

במקור : . An-archie פיצול המילה "אנ ארכיה" מופיע גם במקומות אחרים בספר , עם הפניה למילה "ארכי , Arche , " שפירושה התחלה , מקור או עיקרון . במשנתו של לוינס משמש המונח אנארכיה בשני מובנים : ( 1 ) בצורתו המפוצלת , הייחודית לפילוסופיה של לוינס , פירושו ניתוק מן המקור או מן הראשוניות שבמונח "ארכי , " מה שהוא אחר מן ההוויה , לא אונטולוגי , קדם קמאי ; ( 2 ) במובן הפוליטי פירושו היעדר שלטון ואי הכרה בהיות השלטון כול יכול . לדברי לוינס , מבאר המובן האחרון את כל תפיסת הנבואה . לשם העמקה בדברים ראה בספרו : Dieu , la Mori et /אל הספר
מוסד ביאליק