הומניזם של האדם האחר

עמנואל לוינס נווסן ביאליק ירושלים ספר זה , פרי משנת ! המאוחרת של vci הצרפתי היהודי עמנואל לו'נס , יוחד לתורת האתיקה , שהיא עיקר הגותו . לוי נם הוא פילוסוף חוצה 0 | המשוחח עם פילוסופים 0 ן העתיקה ועד ימינו ( אפלסון , דקארס , הוסרל , ה"דנר , כ'סשה , 0 רלו 1 cr אחרים 1 , ( הוא משלב בתוך כך מוסיבים מן הספרות והאירה . השפעתה העמוקה של מחשבת ישראל ליכרת גם היא בשלושת החיבורים שא'גד כאן לספר בג 1 ' נת . 1972 מד שזירת רצף הד'ון סביב שאלת ההומניזם וחשיבותו בשיה של מדעי האדם , בא לועס לידי התכוננות מחודשת בשאלות יסוד בפיל 1 סופיה המערבית . הה'אוחות הק 1 בסוב"קס — האני החושב , מכנה התודעה , רוו — כאן" — ותפיסתו של הסובייקט כנקודת מוצא  אל הספר
מוסד ביאליק