רשימה ביבליוגרפית של דברי־מחקר

אבן-שמואל . י' ( עורך , ( מדרשי גאולה — פרקי האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד הבבלי ועד ראשית האלף הששי , ירושלים — תל-אביב תשי"ד . אבן-שושן ( רוזנשטיין , ( צי תולדות תנועת הפועלים בארץ-ישראל , ספר ראשון י מביל"ו עד הקמת הסתדרות העוברים , תל-אביב . 1963 אופיר , י' ספר העובד הלאומי — תולדות תנועת העבודה הלאומית בישראל , תל-אביב תשי"ט . אחימאיר , י' ושצקי , ש' ( עורכים , ( הננו סיקריקים עדויות ומסמכים על 'ברית הבריונים , ' תל-אביב תשל"דו . איזר , ו' 'אי מוגדרות ותגובתו של הקורא בסיפורת — למיבנה המשיכה של הטכסט הספרותי , ' הספרות , 21 נובמבר , 1975 עמ' . 15-1 אייזנשטדט , ש"נ החברה הישראלית רקע והתפתחות ובעיות , ירושלים , תשל"ג . ארנון , י' ( עורך , ( אורי צבי גרינברג ביבליוגרפיה של מפעלו הספרותי ומה שנכתב עליו בשנים תרע"ב-תשל"ח , 1978-1912 / תל-אביב . 1980 אשכולי , א"ז התנועות המשיחיות בישראל , כרך ראשון : ממרד בר-כוכבא ועד גירוש ספרד , הביא לבית הדפוס יהודה אבן שמואל , ירושלים תשט"ז . בהט , י' אורי צבי גרינברג — חקר ועיון בשירתו ובהגותו , ירושלים — תל-אביב . 1983 בנימין , ו' יצירת האמנות...  אל הספר
מוסד ביאליק