רשימה ביבליוגרפית של החומר הנחקר

ב"א 'דרך אגב , מנגועי הפרעות , ' הארץ , . 26 . 11 . 1929 — 'רשימות , ' אחדות העבודה , תמוז-אב תרצ"א , עמ' . 124-123 י' אבידר בדרך לצה"ל — זכרונות , תל-אביב . 1977 פ' אהרן 'המשורר של בין הזמנים ( אורי-צבי , ' ( העתיד , . 15 . 12 . 1929 י' אורנשטיין בכבלים — מזכרונותיו של לוחם , תל-אביב תשל"ג . א' אחימאיר 'אם אין אני לי — מי לי ( הרהורים לעשר שנות ההכרעה , ' ( הארץ , . 15 . 11 . 1927 )' מפנקסו של פשיסטן , ( תשובה ל"כאווירים , " ל"חברים" ול"אדונים , '" דאר היום , . 28 . 10 . 1928 — 'כתר דוד , ' דאר היום , . 6 . 6 . 1929 ' לאור השעה , ' דאר היום , . 9 . 8 . 1929 ' מכתב לנוער הציוני , ' דאר היום , . 21 . 10 . 1930 — 'המערכה נגד המפקד , ' בחזית העם ( עלון חד-פעמי , 18 . 11 . 1931 , ( בתוך : א' אחימאיר , ברית הבריונים , תל אביב תשל"ב , עמ' . 191-189 אליעזר "' יוצר" לפורים , ' דבר , . 18 . 3 . 1927 ל' אלמי בשער , לקראת , ירושלים — תל-אביב תרפ"ז . ' ] — אני אלך , [ ' ! מוסף דבר , . 24 . 6 . 1927 — 'את ריבנו ריב נריבה , ' מוסף דבר , . 24 . 2 . 1928 — » ללא כותרת , « מוסף דבר , . 18 . 5 . 1928 » ...  אל הספר
מוסד ביאליק