אפילוג

שירי אזור מגן ונאום בן הדם היוו שלב חדש ומגובש בהתפתחות השיר הפוליטי הארצישראלי . משקלה המכריע של הדינמיקה הספרותית הפנימית בהתהוותו של ז'אנר מעין זה , המותנה כל כך בהתרחשויות שמחוצה לו , היא ביטוי מובהק של הבשלה ספרותית . פואמה זו של אצ"ג , ואיתה שירת המאורעות בכלל , פיתחו תהליכים קיימים מוקדמים יותר , שבהם קבעה השירה העברית את יחסה אל התחום הפוליטי . התהוות זו גם חידשה ויצרה צומת ספרותי , שצורת התארגנותו וכלליו טבעו את חותמם על השירה העברית של השנים הבאות . החרפת הקיטוב הפוליטי , שהואץ מאד בעקבות הטלת האחריות לרצח ארלוזורוב על הרביזיוניסטים , תרמה כמובן להתגברות השיר הפוליטי . אך עוד בתרצ"א תהה יצחק למדן באחד משיריו , האם עליו לספר לאביו שבגולה על מי מךיבה דלוחים ללא מפרש ותרן , על סלעי מחלקת לנפוץ ע 1 ללי ת 1 ל 1 לת ? ( תשל"ג , עמ' ( 205 ההגמוניה הפוליטית שהיתה לתנועת העבודה בתנועה הציונית כולה במחצית שנות השלושים דווקא העצימה את האופי הפוליטי של סמליה , שנהנו , במשך זמן רב , ממידה רבה של הסכמה לאומית . ואכן , יותר ויותר התקשו משוררים להוסיף ולהימנע ממחויבות פוליטית , ישירה או עקיפה...  אל הספר
מוסד ביאליק