לקראת שירת החירות המדינית

מן התפיסה הרואה בז'אנר הספרותי סוג של הזמנה למימושים ספרותיים ספציפיים , המודרכים על פי מתכונת מסוימת שהוא מציע , משתמעת גם הטענה כי ז'אנר בשל הוא ז'אנר הממצה במידה ניכרת את האפשרויות המזומנות לו . נראה כי מבחינת התפתחות הז'אנר של השיר הפוליטי הארצישראלי , מאז ימיו הראשונים בראשית 1927 ולאחר שירי חזון אחד הלגיונות , מהווים שירי אזור מגן ונאום בן הדם נקודת שיא של הבשלה . הדבר בולט בהיענותו המובהקת כל כך , המצוינת גם בכותרתו , לאופציה של הפואמה האורטורית , שהשפיעה רבות כבר על ראשית שירתו הפוליטית של אצ"ג . אך בשלות ספרותית זו קשורה גם למיקום הפוליטי הייחודי שלו ושל שירתו . הנסיבות הפוליטיות שלאחר המאורעות הקשו על המחנה הפועלי לתקוף את מחנה הימין . תגובות התדהמה וההפתעה של תנועת העבודה עם התקבל הידיעות הראשונות על המאורעות הצביעו על חולשה פוליטית מסוימת שהתבטאה בפובליציסטיקה שלה וגם בשירתה ( ראה למשל ברצנזיה של מ' ריבלין . ( דווקא קבוצת 'ברית שלום , ' שעוררה בקרב השמאל התעניינות ורוגז מיוחדים , ספגה ממנו קיתונות של ביקורת ובכללה גם ביקורת שירית . לרשות הימין , לעומת זאת , נפתח מרחב גדול פ...  אל הספר
מוסד ביאליק