פוליטיקה כהטמעה ספרותית

מהי המשמעות הספרותית הכוללת יותר של הכרעתו של אצ"ג לצמצם את היקף הנמענים האמורים להצטרף אל המעגל התקשורתי הפוליטי שיצר ? ככל שהדבר עשוי להיראות מוזר ופראדוכסאלי , הרי ויתורו של אצ"ג על היקף רחב של נמענים פוליטיים דווקא הגביר את היענותו לפוטנציאל הספרותי העשיר של הפואמה הפוליטית שלו : דווקא בהיותה שיר פוליטי שחובר כתגובה לאירועים ספציפיים , אפשרה פואמה זו לאצ"ג לקלוט באורח מדויק ביותר עמדות נפשיות והלכי רוח ספרותיים , להעמיד את שירתו ככלי קיבול הבוחן את האפשרויות הספרותיות השונות שיצרה הסיטואציה החברתית והפוליטית שלאחר המאורעות , ולארגן אותם מחדש על פי כוונותיו ותפיסתו הפוליטית . דווקא הצמצום ההדרגתי , לאורך הספר , של המחויבות לקהל נמענים רחב , פתחה בפני אצ"ג מרחב גדול של טרנספורמציות ז'אנריות ונסיונות ספרותיים . צמצום הפונקציונליות של שירתו הפוליטית איפשר לאצ"ג להתחשב פחות באילוצים פוליטיים . הפנייה לקהל מוגדר ורדיקלי יותר הפחיתה , יחסית , את הצורך להפעיל טכניקות של הבלעת תמות או טשטוש אופוזיציות , הנענות לעתים קרובות לאילוצים הפוליטיים הפועלים על הטקסט הספרותי פוליטי . סיטואציה תקשורת...  אל הספר
מוסד ביאליק