'ברית הבריונים'

' ברית הבריונים' היא הארגון המחתרתי הצבאי שהוקם רשמית רק אחרי מאורעות תרפ"ט ובעקבותיהן , בראשות י"ה ייבין , אצ"ג ואחימאיר ( ברית הבריונים , , 1953 עמ' ; 5 אורנשטיין , תשל"ג , עמ' . ( 58 את שמה העניק לה אצ"ג ( אורנשטיין , שם , ( כנראה גם בעקבות המופת הספרותי שטיפח בשירי כלב בית . הנוסח החריף ביותר של התבטאויותיהם הפוליטיות של אנשי 'ברית הבריונים' כנגד שלטונות המנדט וההנהגה הציונית ( למשל , המאמרים בבטאונם הבריון , מס' , 5 י"א ניסן , ( 1931 והאוריינטציה הפשיסטית המוצהרת של כמה מהם — שיקפו את התפיסה האוונגרדיסטית של עבודתם הפוליטית . ברוח זו כתב אז אחימאיר באחד ממאמריו כי 'בתנועת שחרור אין ערך לרוב , אין ערך לדומן אדם , אין ערך לעדר , יש ערך רק למיעוט , רק לאקטיביים , רק לצעירים' ( דאר היום , . ( 21 . 10 . 1930 תפיסת 'הציונות המהפכנית' של אחימאיר , שתבעה מן המצטרפים אליו נכונות מלאה לכל קרבן שיידרש ( נדבה , תשל"ב , עמ' יא , ( לא הצליחה להביא לכך שבפרק זמן אחד יפעלו בשורות ה'ברית' יותר מעשרות אחדות של חברים ( שם , עמ' יח . ( בין אנשי 'ברית הבריונים' היו גם אלה שגיבשו את האגף המקסימליסטי של...  אל הספר
מוסד ביאליק