צמצום מעגל הקוראים

עיון בתגובות שהופיעו בעקבות הופעת ספרו של אצ"ג עשוי ליצור את הרושם כי גם הפעם הכל נוהג כמנהגו . גם הפעם הופיעה תוך זמן קצר הרצנזיה הקבועה של ייבין ( דאר היום , ;( 1 . 11 . 1929 גם הפעם הופיעו מעט תגובות נגד , מי בחריפות רבה ( מ' ריבלין , הפועל הצעיר , ( 17 . 11 . 1929 ומי במידה מסוימת של אמביוולנטיות ( מ' קליינמן , העולם , . ( 3 . 1 . 1930 הכל מפעילים בתגובתם את רגישויותיהם הפוליטיות , ויש ש'מפרקים' בתגובתם הפוליטית את הקומפוזיציה של הפואמה , ומבטאים בכך את הזדהותם רק עם חלקים שלה . ר' בנימין הרחיק בתגובתו עד כדי פירוק הפרסונה של 'בן הדם' למרכיביה הפוליטיים . שכן — הוא שואל — האם המתים , אלה שבשמם משמיע אצ"ג את הקטגוריה הפוליטית שלו , אכן היו מזדהים עם עמדותיו ( מאזנים , ?( 3 . 1 . 1930 נראה שגם הפעם ניתן להעלות את ההשערה שאצ"ג נכשל שוב בנסיונו להפיק תגובה פוליטית סוחפת אצל מספר קוראים רב . באורח דומה ניתן אולי להעריך גם את העומק הספרותי והתרבותי של שירתו הפוליטית ולהשוותו אל ההשפעה הישירה המעטה שנודעה לה . אלא שבדיקתן של התגובות הספרותיות על רקע מבנהו ומגמותיו של הספר עשויה להעלות תמו...  אל הספר
מוסד ביאליק