אצ"ג והשאלה הערבית

אינטרפרטציה פוליטית גזענית זו למאורעות תרפ"ט היתה רחוקה גם מן העמדות המרכזיות בתנועה הרביזיוניסטית . לעומת תפיסת 'קיר הברזל' של ז'בוטינסקי , המיוסדת על הכרה בקיום לאומי בעל זכויות של ערביי ארץ ישראל , שלל אצ"ג , ואיתו הזרם המקסימליסטי של הציונות הרביזיוניסטית , הכרה זו מכל וכל . לעומת ז'בוטינסקי , שראה בערבים את ילידי המקום המגלים התנגדות לאומית להתיישבות הציונית , ראה אצ"ג , מנקודת מבטו הגזענית , את הערבים כ'חיית ערב' החפצה לטרוף את היהודים ( שביט , תשל"ט , עמ' . ( 81 הפרשנות הגזענית לעימות הצבאי של מאורעות תרפ"ט שבשירי אזור מגן ונאום בן הדם — המנומקת , כאמור , באמצעות הצבעה על שינויים גזעיים שהתחוללו באזור — מהווה , אם כן , ארגומנט בחזית רחבה יותר של עימות פוליטי . התווית הגזעית שמדביק אצ"ג לערבים שוללת את הלגיטימיות מהענקת זכויות לקבוצת בני אדם שמהותה הגזעית הובילה אותה , לפיו , לרצח יהודים . ועל כן תיאורי אצ"ג בחזון אחד הלגיונות את הכנעני , הגר 'ברוב נשיו , טפיו , גמליו . / ומוציא לחם מקרקעי , סוחט דבש מאילנותי : / מושה דגים מן הים ונוקב לילי בחלילו ' ( תרפ"ח , עמ' כג , ( עומדים בנ...  אל הספר
מוסד ביאליק