כרוניקה של דם

מיד לאחר שהתבססה סמכותו של הדובר הפוליטי הוכשר המעבר מפרק זה אל פרק ט ( עמ' יג , ( שהוא הפרק הפוליטי הישיר הראשון בחלק זה ופרק הביקורת הפוליטית הקונקרטית והישירה בפואמה כולה . הפיגורטיביות הבוטה של הדם נגזרת בפרק ח מן השימוש בתכונות של הישות הקולקטיבית ' ) ציון הלוחמת , ( ' היוצרת את האפקט המטאפורי בעצם הצטרפותה אל השיתוף הסמאנטי בין דמו של הדובר לדמה של ציון . בפרק ט מפתח אצ"ג מטאפורה זו באמצעות הדימוי ' בבקבוקים מלאים דם יין ביקב שלך , / היו חלוצייך , ציון ההומה למשיח ! / וראיתים נופלים נשברים ויינם ניגר : / כה אדום , כה קדוש' ( עמ' יג . ( על סמך היגיון פיגורטיבי זה , המסתמך מצדו על המטאפורה המקראית של יין כ'דם ענב' ( דברים לב , , ( 15 דימוי היין ( בפרק י ) מפותח לכיוון השדה הסמאנטי של המשיחיות והגאולה ' ) חבר בוגדים כבויי לב — מנהיגייך מתעייך , / אוכלי המשיח יום יום ושותיו בגביעיהם , ( ' ויוצר למעשה רצף פיגורטיבי שראשיתו וסופו — דם . תוך שימוש במטאפורה של שם עצם המכנה את הדם 'יין' ( על סמך הדימוי שבראשיתו , ( תוהה השיר השני ( פרק ט ) האם העובדה ש'עלה באפי / ריח בגדם וטומאת שפתם של ר...  אל הספר
מוסד ביאליק