פרק חמישי אזור מגן ונאום בן הדם - סנגוריה וקטגוריה