אצ"ג, רחל וברוידס

האופן שבו מציגה כל אחת מן הפואמות את האידיאל הצבאי של הסיקריקין יכול ללמד על כברת הדרך שעבר אצ"ג כמשורר פוליטי משירי כלב בית עד שיריו הפוליטיים על המאורעות . אחד משירי כלב בית , 'אז וכעת , ' מעורר מחדש את שאלת תוקפן של האנלוגיות בין ההווה בארץ ישראל המנדטורית לבין ארץ ישראל של ימי בית שני . באמצעות ארגונו כמענה לטענות נגד צפויות , מבטא השיר פקפוק באפשרות מימושו של האידיאל הסיקריקי : כן . כף היה אז בזמן בית המקך : # הכזב מעלף בקטךת ? ןך > מה . וצחנת הדם בריחות לבונה . ( ... ) אף בימי המקך # היה עם ומלכות מולדת כוךמים ויוגבים וחוןים . אניות ב ; ם וצבא על ? ב # ת . כהן רם בהיכל ו ^ ופט גם בשער . וכעת המולדת — מולדת ערב ; אין עם ומלכות , אלא # בט קטן על אי לחם קטן ; וי # # לט גדול על חנות קטנה : משיחיות בה , פדות עם בה — מכילת . ( עמ' מג-מד ) על אף תחושת הייאוש הכבד ' ) כי מוצא אין מזה , ( ' קובע הדובר אפשרות מסוימת לגאולה באמצעות הסיקריקים . אלא שזו מוצגת רק כהשערה פרובלמטית המיוסדת על אנלוגיה היסטורית : 'רק מהלך אמות לפנינו לתהום / — אם פתאום לא יקום  אל הספר
מוסד ביאליק