סיקריקין

בתוך המסגרת הכוללת את שני שירי המוטו שבראש הפואמה , וכן בחלק החותם אותה , הקרוי 'סיום / בערת הגוף בדמו ' ( עמ' לא , ( נקבע אלמנט נוסף : ' סיקריקין . ' חלק זה משמש כעין מסגרת והקדמה לחלקים המרכזיים , הפורשים כאמור את האופוזיציה הפוליטית העיקרית של הפואמה , והוא מורכב משני שירים , שהיחסים ביניהם ממחישים את השתלטות הקומפוזיציה הפוליטית גם על היחידות הקטנות יותר של הפואמה . השיר הראשון נכתב בגוף ראשון רבים ( השורה 'הננו סיקריקים ' ! מבהירה את זהות הדוברים ) ופורש לפני הקורא תעודת זהות פוליטית ורוחנית של קולקטיב : ? ןם דור במארור , א # זר יתיצב בעזו 7 , ןבל מעניו ומשנאיו כךיק על התחום . ועיניו — כעיני האויב : כחצים מבךיקים . ולא t קדיש I ' ה * - טם הוא סמלו I ? ביהודה T החדשה T T-J אלא הגנת ה # ם , כדין הסיקריקים . ( עמ' ג ) השיר השני , המסתיים בשורות 'בבשרנו הכבשי התעוררו דמי הסיקריקין / ועמוד האש של החוזים עומד על ספנו ' ... ( עמ' ד , ( חוזר ומשרטט את זהותו של אידיאל יהודי חדש . אך בניגוד לעיצוב ה'פחיטיבי' של השיר הראשון , הוא מפתח את תפיסתו תוך שלילת עמדות מנוגדות : 'אני שונא את שלום הנכ...  אל הספר
מוסד ביאליק