הסאטירה של שמעונוביץ

שיר נוסף של שטיינברג שפורסם באותם הימים ( הפועל הצעיר , ( 12 . 1929 כבר מבליט את הפוטנציאל הסאטירי הטמון בדרך שבה התייחס המחנה הפועלי אל 'ברית שלום . ' ההבחנה 'בינינו , ' התרים לשווא אחר בעלי ברית , לבין 'אחינו העומדים במזל איוולת ' ! המוצאים מהרהורי לבם את 'המענים הכשרים , ' כבר קירבה אותו אל דפוס התגובה הסאטירי של דוד שמעונוביץ . מימוש מובהק לטאקטיקה זו של דיסקרדיטציה פוליטית של 'ברית שלום' מהווה הסאטירה של שמעונוביץ ' רודף שלום' ( מאזנים , . ( 20 . 12 . 1929 כדי להציג את 'ברית שלום' כקבוצה העומדת למעשה מחוץ למחנה הפוליטי הלגיטימי , עושה סאטירה זו שימוש אינטנסיבי ביותר בשפע של אופוזיציות סמאנטיות שמספקת לה הסיטואציה של משל החיות . התחבולות שבאמצעותן מעבד שמעונוביץ את האופוזיציה הפוליטית הריאלית והמורכבת שבין 'ברית שלום' לבין מתנגדיה ביישוב לכדי אופוזיציה ספרותית של ' הכל נגד אחד , ' הולמת את הפוטנציאל הסאטירי הטמון בסיטואציה הפוליטית שבה היתה נתונה אז 'ברית שלום' ( ראה גם ההתקפות החריפות עליה מצד הרביזיוניסטים — האויב המסוכן , דאר היום , . ( 15 . 10 . 1929 מנגנוני השנינה הסאטיריים , ...  אל הספר
מוסד ביאליק