תנועת העבודה בין 'ברית שלום' לרביזיוניסטים

לצד האחידות היחסית בתמאטיקה של שלילת הקינה או היחס הרצוי בין מרכיביו של אתוס הגבורה החלוצי , ניכרים ב'שירת העבודה' גם קשיים בפיתוח תגובה שירית אחידה , המממשת אידיאולוגיה המוסכמת על הכל . הוויכוח שהתגלע בין ברל כצנלסון לבין ד' שמעונוביץ סביב שירו של א' ראובני חשף את המתחים הפנימיים שאפיינו את המחנה הפועלי בתגובתו על המאורעות . חוסר הנחת שעוררה היעדרות ההנהגה הפועלית מן הארץ בימי המאורעות הצטרף למתח ולמורכבות שאפיינו את עמדותיהן של מפלגות הפועלים . מזה הושמעה תביעתן להגברת הכוח הצבאי ומזה הועלתה דרישתן לאיפוק והמשך הבנייה השקטה ; ההתרוצצות הפנימית בין התקווה להגיע לשיתוף פעולה מעמדי עם המנוצלים הערבים לבין ההתפכחות מן האפשרות לשיתוף פעולה בין העמים בעקבות מאורעות תרפ"ט ( רובינשטיין , , 1979 עמ' , ( 54-53 או ההתלבטות בין עמדות מקסימליסטיות של רוב יהודי ומדינה יהודית לבין נכונות לפשרה בשאלת המהות המדינית של החיים היהודיים בארץ ישראל , בלי לוותר על בניין חברה ומשק יהודיים ( קולת , , 1979 עמ' — ( 22 כל אלה צמצמו את הרפרטואר התמאטי של שירה פוליטית שיכלה להיכתב אז תוך יצירת אופוזיציות פוליטיות...  אל הספר
מוסד ביאליק