שלונסקי ושירת המאורעות

תופעות מעין אלה חוזרות ומבהירות כי שירים שנכתבו בתוך מסורת 'שירת העבודה' לא חרגו בדרך כלל מן התחושה הכללית המשותפת לכל המחנות הפוליטיים . על ' ויהי ( פרק מפואמה , ' ( שפרסם שלונסקי בכתובים , ( 13 . 9 . 1929 ) כתב ר' בנימין כי ' הוא עובר בשיריו כמעט על כל הרגשות שהתעוררו בנו בזמן הראשון , כאשר לא גילינו עדיין את האויב הפנימי , ' והטעים בכך את התכוונותו הלא פוליטית של השיר ( מאזנים , . ( 31 . 1 . 1930 בשיר זה , הכתוב במתכונת 'ציון הלא תשאלי' של ר' יהודה הלוי ומגילת איכה , תקף שלונסקי את שלטונות המנדט ' ) כי כחש סבבנו במשול מושלים ( ' בתוך הגבולות שהתוותה הביקורת האופיינית , שהופנתה אליהם מחוגי הפועלים ואפילו מאנשי הציונות הכללית , שנודעו ביחסם האוהד לבריטים ( למשל גליקסון , האח , , 22 . 9 . 1929 המבחין בין עוולות הממשל המקומי לבין מידת אחריותה של לונדון . ( גם 'מול הישימון , ' הפואמה שכתב שלונסקי על מאורעות תרפ"ט ( באלה הימים , תר"ץ , עמ' פא-צד , ( ושפרק ממנה נתפרסם בסמוך להם ( כתובים , , ( 25 . 9 . 1929 היא ניסיון להעניק ניסוח שירי לתפיסותיה הבסיסיות של תנועת העבודה לגבי הסכסוך עם הערבי...  אל הספר
מוסד ביאליק