יעקב כהן וש' שלום: אקטואליות מאידך גיסא

יעקב כהן , משורר 'הבריונים , ' שלא הסתיר את הזדהותו עם הרביזיוניסטים ( ראה מאמרו ליובלו של ז'בוטינסקי , מאזנים , ; 23 . 10 . 1930 דבריו במסיבה שערכה לכבודו הצה"ר , חזית העם , 11 . 3 . 1932 וכן אב"א אחימאיר , תשל"ב , עמ' , ( 226-224 פרסם בכתובים ( 24 . 10 . 1929 ) סונט בשם 'ידעתי , יום יבוא , ' המצטרף להכרזות הרביזיוניסטים כי הם אלה שהזהירו מבעוד מועד מפני התפרצותן הצפויה של הפרעות ( הצהרת הרביזיוניסטים , העולם , . ( 27 . 9 . 1928 במכתב למערכת מאזנים ( 21 . 3 . 1930 ) הבהיר כהן כי השיר נכתב 'כשנתיים ימים לפני המאורעות הידועים , ' וכי עוד בתרפ"ח קראו אותו ידידיו , וביניהם ז'בוטינסקי . כמו כן הוא גם קובל שם על שמערכת כתובים השמיטה מן השיר את התאריך : תרפ"ז . במכתבו לעג כהן לשיקול ה'אקטואליסטי' של כתובים , שלעומתו , הוא רומז , יש שיקול דעת עקרוני ונכבד יותר לרצונו להדגים באמצעות שירו את הטענה הרביזיוניסטית הרווחת בדבר אזהרות מן האסון שנפלו על אוזן ערלה . אישור להשערה זו מצוי בתגובת ' מערכת כתובים' ( כתובים , , ( 27 . 3 . 1930 שלפיה 'בהדגשת התאריך ( שנתיים ימים לפני המאורעות ) ראינו "אקטואל...  אל הספר
מוסד ביאליק