פוליטיקה זהירה

ההקשר ההיסטורי בו נכתבה הבלדה של טשרניחובסקי מבליט את מיקומה של האופוזיציה הפוליטית במבנה הספרותי של השיר . טשרניחובסקי נמנע מלבטא את מסריו הפוליטיים באמצעות האידיאולוגיה הרווחת של הגבורה שנוצרה בבית מדרשה של תנועת העבודה . עם זאת הוא ממקם את האמירה הפוליטית שלו בפינה שכוחה יחסית במערכת הספרותית של הבלדה שלו . לא ברפרין , לא במבנה המרובע של הבית , לא בתבנית הדיאלוגית , לא במבנה הנראטיבי , ובמיוחד לא בנטייה הבלדית לקונטראפונקטים או לניגודים עזים ( כדוגמת האנטיתטיות של האמוציות בבלדה של קרני , המבליטה במיוחד את הסיטואציה של יחידים מול רבים . ( כל אלה אינם הבסיס הפואטי שבאמצעותו מגבש טשרניחובסקי את הפעולה הפוליטית של השיר . הבחירה בניסוח העקיף של 'נסיכים מנדבים — נדבתם פי שלושה' מצביעה על היענות לתפיסת הגבורה המאופקת , ואילו התגובה הזועמת על שירו של ראובני הוכיחה עד כמה מורכב טעון היה הניסיון לכתוב שירה פוליטית באמצעות אינטרפרטציה מחודשת של תפיסת הגבורה הרווחת . באותה עת פרסם טשרניחובסקי גם את מחזהו 'בר כוכבא' ( התקופה , כו-כז , תר"ץ , ( והצליח לעורר באמצעותו אהדה כללית , גם בקרב חוגים מת...  אל הספר
מוסד ביאליק