ראובני ו'מלחמת ירושלים'

לאחר המאורעות גברה פי כמה הרגישות שגילה השמאל כלפי הפגנות מחאה , שנראו לו כהתנהגות בוטה ומתגרה . שירו של אהרון ראובני 'מלחמת ירושלים , שיר נצחוך הפך , כמדומה , לאחת התופעות המסעירות ביותר שהולידה שירת המאורעות . השיר , הכתוב במתכונת שירת דבורה המקראית , נדפס בגליון יום ר של דאר היום אך ימים ספורים לאחר שהסדר בארץ החל לחזור על כנו ; 9 . 6 . 1929 ) נדפס שוב בהעולם , , 27 . 9 . 1929 בלווית דברי הסתייגות מאת המערכת . ( התאריך שבשולי השיר — 'כ"א באב תרפ"ט , ירושלים , ' כלומר — 27 . 8 . 1929 מעיד כי השיר נכתב במהלך המאורעות . פרט זה תורם , בין השאר , לזיהוי מבנהו הכרוניקאלי של השיר . החלוקה לשני פרקים וכן ארגון רצף הבתים מבוססים על תיאור עובדתי של האירועים בירושלים , והוא מחולק , על פי פרקיו , לתיאור מפורט של ההתקפות על העיר עצמה ( פרק א , ( וההתקפות על שכונות הספר ( פרק ב . ( השיר מתעד באורח כרוניקאלי את אירועי יום ששי י"ז באב , ( 23 . 8 ) יום המאורעות הראשון . לאחר פתיחה בנוסח שירת דבורה — 'בפרוע פרעות בישראל , / בהתנדב עם — / שאו שיר נצחון — ' ! מתוארת התקבצות הפלאחים והבדווים מכפרי הסביב...  אל הספר
מוסד ביאליק