התגובות למאורעות ושורשיהן האידיאולוגיים

אלה הן כמה מן האופוזיציות הראשונות שעמדו במרכז הוויכוח הציבורי שהתגלע ביישוב לאחר מאורעות תרפ"ט : לעומת הדבקות בעקרון החיים המשותפים של שני העמים , שמגלים דוברי תנועת העבודה , מבטאים דוברים רביזיוניסטים עמדות הנגזרות ישירות מדוקטרינת 'קיר הברזל' הנודעת של ז'בוטינסקי . דווקא על רקע תביעותיו הבלתי מתפשרות של הרביזיוניזם לשלמות הארץ ולהקמת מדינה יהודית ריבונית בגבולות אלה , הכיר ז'בוטינסקי בזהותם הלאומית הייחודית של ערביי ארץ ישראל ולא ראה בהם אספסוף הנעדר תודעה פטריוטית ( שביט , . ( 1979 מכאן הפניית האצבע של דוברי הרביזיוניסטים לעבר האחריות הלאומית הכוללת של הפורעים וייאושם מן התקוות לחיים משותפים של שני העמים . דווקא יחס הכבוד שרחש ז'בוטינסקי ללאומיות הערבית הוא שהביא אותו לפיתוחה של תיאוריית ' קיר הברזל . ' כדי ליישב בין התביעה הרביזיוניסטית הטוטאלית לשלמות הארץ ולריבונות מדינית לבין קיומו של מיעוט לאומי בעל זכויות , ניסח ז'בוטינסקי את רעיון האוטונומיה הלאומית , שתושתת על הפרדה חדה בין מערכות המשק והחברה היהודיים לבין אלו של הערבים . הריבונות המדינית והכוח הצבאי יחצצו בין העמים כ'קיר ב...  אל הספר
מוסד ביאליק