שירה ופובליציסטיקה

תמורה פואטית חשובה שמגלמים התהליכים הז'אנריים בשירי כלב בית היא היחס החדש שהם קובעים בין עצמם , כשירים פוליטיים , לבין הפובליציסטיקה הפוליטית . לעומת חזון אחד הלגיונות , שאצ"ג חיבר בפואמה פוליטית לאחר שזנח , ובמוצהר , את האופציה הפובליציסטית ככלי למאבק פוליטי , מבליטים שירי כלב בית יחס של תמיכה הדדית בין שני ז'אנרים אלה . אצ"ג חזר כאן למתכונת של אימה גדולה וירח וכלפי תשעים ותשעה , שבהם נכרכים יחדיו המניפסט בפרוזה והטקסט השירי . קרוב לוודאי שהנסיבות הלא מעודדות של התקבלות חזון אחד הלגיונות תרמו את חלקן לשימוש כפול זה , שבו מהווה הטקסט בפרוזה ( שהופיע גם בנפרד ) הקדמה מבהירה לקראת הצפוי לקורא בספר השירים . כניסיון להקדים תרופה למכה של קוראים שאינם נענים ליצירתו , תופעה החוזרת ומתוארת אצלו בשירי כלב בית ' ) מעטים מאד הם מביני שירי במולדתי , ' עמ' ל , ( טרח אצ"ג בלוי לספרי כלב בית והגדיר את מהותו הז'אנרית של ספר שירים זה . לפרקי הישירה על שירה' המתממשים בתוך שירי הספר הוא מקדים דברי הסבר בפרוזה , המציגים את שירתו הפוליטית ב'כסות' של ז'אנרים בעלי פונקציות חברתיות מסורתיות : הנה הם בספר — בא...  אל הספר
מוסד ביאליק