אצ"ג נגד המשוררים מטעם

אם עניינו של חלקו השמיני של כלב בית הוא בסימון האידיאל של הפייטן הבריון ובאיתור מועמדים קונקרטיים למימושו , מתרכז חלקו התשיעי של הספר בדגמי הפייטנים הקיימים בפועל ושאינם הולמים אידיאל זה . כבר כותרתו , 'מזמור לבני קורח , ' המצטטת כביכול כותרת המופיעה בשינויי נוסח שונים בראש חלק ממזמורי תהילים ' ) שיר מזמור לבני קורח , ' 'למנצח לבני קורח מזמור' ועוד , ( מרמזת על תפקידו של מחזור זה כשיר התקפה על ה'משוררים מטעם . ' בני קורח , שהיו לויים מצאצאי קורח , ושרתו כמשוררים במקדש ( דברי הימים ו , , ( 27-7 משמשים כאן כדגם של משורר מקצועי בעל תפקיד פולחני שגור , המועל בייעודו כלוחם ומתריע . חלק זה , המורכב מששה פרקים ( המסומנים ב א"ב כפרקי שיר אחד , ( פותח בציטוט בדוי ואירוני של מזמור המושר בחסותם , או שחובר בידי בני קורח : ' מזמור לבני קורח על עברי פי תהום . / סעודת שלומים בין מדבר ובין ים . / ( וצבא הכיבוש תם לגווע אגב ' ( ... ( עמ' פח . ( דמותו של המשורר הממוסד משמשת את אצ"ג לניסוח האופוזיציה הפוליטית של השיר . את הניגוד שבין התפיסה המיסטית משיחית שלו , לבין החומרנות קצרת הראות שבה הוא נוהג להאשי...  אל הספר
מוסד ביאליק