אצ"ג נגד שלונסקי

התקפתו של אצ"ג על ביאליק מבליטה גם את הפער היסודי שבתפיסת תפקידיה של השירה , פער שהלך והעמיק באותה עת בינו לבין שירת שלונסקי ולאסכולה הספרותית שצמחה סביבה . היחס אל ביאליק , איש הציבור והמשורר , הפך להיות אחת מנקודות הפיצול והמחלוקת שבין שתי תפיסות מודרניסטיות מרכזיות אלו , זו של אצ"ג לעומת זו של שלונסקי , שניהלו את היריבות ביניהם באמצעים עקיפים ובזהירות לא מבוטלת . לעומת געגועיו של אצ"ג ( גם בכלפי תשעים ותשעה , עמ' יב-יד ) למעורבותו הציבורית והפוליטית של ביאליק ( הנוקט באותה עת עמדות פוליטיות ויצמניסטיות מתונות , ( עשה שלונסקי שימוש בתדמיתו של ביאליק כמשורר ציבורי דידאקטי , כדי לתקוף אותו בזירה הספרותית . טאקטיקה זו הגיעה לשיאה בהתקפתו של שלונסקי על שירו של ביאליק 'ראיתיכם שוב בקוצר ידכם' ( כתובים , . ( 4 . 11 . 1931 לעומת הסתייגויותיו החוזרות ונשנות של שלונסקי מן המעורבות הפוליטית של הסופר ( שביט , , 1982 עמ' , ( 161 הפך אצ"ג לנציג המובהק ביותר של שירה מעורבת , וליוצר שאינו נרתע מלנקוט עמדות בשאלות פוליטיות שוטפות . מדיניות העריכה של כתובים בידיהם של שלונסקי ושטיינמן עשויה להמחיש את ...  אל הספר
מוסד ביאליק