אופוזיציה עצמית

החלק השביעי של הספר , 'אינטרמצו : בחכמת המסכן , ' שהוא גם החלק הראשון של מחציתה השנייה של הפואמה , מהווה , כלשון כותרתו , מעין הפוגה . זהו קטע ביניים ששולב לאחר שהרצף הפואמתי כבר התפתח לכדי הניסוח הבוטה והישיר של פרקי הנבואה . מתוך נאמנות לעיקרון המבני הבסיסי של הפואמה , המשורר מקדיש בה כעת חלק שלם לבחינה עצמית של הנבואה המודרנית , כפי שהודגמה במיוחד בחלק הקודם . שלושת השירים הראשונים משרטטים את הדיוקן המיסטי של הנביא הדובר בכלב בית . בשיר הראשון ' ) שנתעו לדמות ' ... עמ' סט-ע , ( מצביע אצ"ג על נקודת המפנה של ההתגלות שעיצבה את דמותו הרוחנית . ההתגלות המיסטית מתוארת כאן במונחים של שבירת צמא בבאר שאל דמותה יורדים . כמקובל בספרות המיסטית מופיעה התגלות מעין זו כאירוע שכרוכה בו גם סכנת אובדן . הדובר בשיר מוצג כמי שחווה אירוע זה ושומר בקרבו את 'דמות הקסם על הבאר . ' הבחנה חשובה במיוחד היא זו שהוא עורך בשיר בין עצמו — המתכוון עוד לשוב אל דמות הקסם — לבין דמויות משיחיות מן ההיסטוריה היהודית , מדוד אלרואי ועד יעקב פרנק , שההתגלות המיסטית גם הביאה לשברונם : 'השכובים פה שרופי הוד הדמות הזאת , / א...  אל הספר
מוסד ביאליק