חנות ירושלים וסעודת המשיח

גלגוליו של הכלב במהלך הפואמה מבססים את סמכותו הפוליטית של דמות הדובר באמצעות תכונות כמו קירבה אינטימית למאורעות , נאמנות , שמירה והגנה על הציבור , אזעקה , התרעה ועוד . אולם גלגולי הדובר מוסיפים ומתגוונים בעזרת תכונות נוספות . החלק הבא של הפואמה , 'מחותך מכל אחיו בדמיו , ' כבר מטפל באספקטים של נידוי הנביא המוכיח , ומסתייע גם לשם כך בפרסונה של הכלב . מבחינת החוט הביוגרפי של הקומפוזיציה , זהו השלב בו פורש אצ"ג את כשלונו להסב אליו תשומת לב אוהדת של אנשי היישוב . שלב חדש זה בקומפוזיציה מציג את הכלב כמי שעמד והזהיר מפני האסון הקרב ( עמ' לב . ( הניכור שבו שרוי הנביא מואר באמצעות המטאפורה של 'ספינת המולדת , ' אשר יצאה לדרך 'בדגל מורם' וכעת כבר נטרפה . אזהרתו מבעוד מועד זכתה אז לתגובת בוז והיא מובאת כציטוט הנגזר ממטאפורה „ . 'ספן מנוסה ונביא ... מילל כמו כלב ' — ( שם . ( החלק השלישי של הפואמה , 'בחנות ירושלים החדשה , ' ... כבר מגדיר את דוברו כ'כלב נבואי' ( עמ' לד , ( המפרט בשלב זה של הפואמה את הידרדרותו הרוחנית של היישוב , באמצעות טרמינולוגיה 'סוחרית' שרווחה אז בתיאור ניוונה ואופיה הגלותי של הע...  אל הספר
מוסד ביאליק