הכלב והמשיח

' בסוד המשיח / החלק הראשון של הפואמה כלב בית , פותח בשיר שבו נקודת המוצא היא ש'לא בא המשיח' ( עמ' ג . ( מיד בעקבותיו נפתחת סדרת שירים המתארים את עלייתו של גיבור הפואמה , כלב הבית , מרומא לארץ ישראל . הפתרון המשיחי , שהיה למסקנה סופית במבנה של חזון אחד הלגיונות , משמש בכלב בית נקודת מוצא . הפעילות השירית של אצ"ג בכללה , וזו הפוליטית בפרט , מתרקמת בדרך כלל ביחידות גדולות ותוך ניסיון לבנות באמצעותן 'עולם שירי' בעל עוצמה , הנבנה מהצטברות מרכיביו המתחברים ומתפרסמים לאורך זמן . גם בתחנה הספרותית החדשה של כלב בית מסתמך אצ"ג , ששקד על טיפוח כשירותם הספרותית של קוראי שירתו הפוליטית , על תחנותיו הספרותיות הקודמות . הישענות זו ניכרת במשיחיות הפוליטית שלו ובדרך התייחסותו למעמד המדיני הפריבילגי שהוא מועיד לפרסונת המשורר בסיומה של חזון אחד הלגיונות . באמצעות דמותו של הפייטן הבריון הפך אצ"ג את מעמדו זה של המשורר לאחד ממוקדי שירי כלב בית . נקודת המוצא של 'לא בא המשיח' מספקת הנמקה רעיונית ועלילתית לכך ש'רומא , ' השיר הבא ( עמ' ד-ה , ( כבר מתאר את החיפושים אחר המשיח באמצעות איתורו של שמעון בר גיורא , ממ...  אל הספר
מוסד ביאליק