'הנבואה לא סרה מישראל'

ביולי 1929 ( תרפ"ט ) הופיע כלב בית , ספר השירים הפוליטי השני מפרי עטו של אצ"ג ( הודעה על הופעתו במוסף דבר , . ( 19 . 7 . 1929 כבר בצורת הגשתו לקוראים בלט חידוש מסוים , הקשור ישירות למסרים הפוליטיים של הספר . למעשה אצ"ג כרך בו שני ספרים בכריכה אחת , שהופצו גם בנפרד ( שם , שם . ( האחד הוא ספר השירים כלב בית , והשני הוא לוי לספרי כלב בית , חיבור קצר בפרוזה , ובראשו שיר מוטו , כעין הקדמה מבהירה לספר השירים . בין שני הספרים מתווך שיר קצר על הנבואה בישראל . התסיסה האנטי נבואית , ששמעונוביץ הוא ממבשריה הבולטים , התמקדה כוכור בכפירה בלגיטימיות הרצף שבין נביאי המקרא למשוררי ההווה . עמדותיו הנחרצות של א"ד גורדון נגד המשורר הנביא הוסיפו להדהד גם לקראת סוף שנות העשרים , ואפילו בסמוך להופעת כלב בית ( למשל בהתייחסות שבלונית אל מורשתו של ברנר בתנועת הפועלים , המצטטת מתוך הזדהות ותוך אקטואליזציה פוליטית דברים שבהם דחה ברנר את החייאת הנבואה — ליפוביצקי , מוסף דבר , . ( 31 . 5 . 1929 גם ביאליק , שהיה מודע היטב למשמעויות הפוליטיות החדשות של דפוסי התגובה הנבואיים , יעץ באותם ימים לעורכי מאזנים להרחיק מתוכ...  אל הספר
מוסד ביאליק