הסאטירה על הנביא

ב'ירמיהו , ' ... כמו בסאטירה על העורבים , מפתח שמעונוביץ תבנית עלילתית סטאטית , שאירוע ההווה מופיעים בה בהעצמה של חטאות העבר . סבלו של ירמיהו הנביא — שפעל מתוך עמדה פראדוכסאלית , שבה 'כאש בך אהבה עצורה — וסביבך שנאה אורבת' — היה כאין וכאפס לעומת סבלו היום , שנים רבות לאחר מותו . הצגה שנונה זו של סבלו של ירמיהו עומדת בבסיס השיר כולו . עצב כפול ' ) עצב משנה ( ' לוהט בלבבו של הסאטיריקן הפונה אל ירמיהו , בראותו 'כי אחרי מותך שדי המר לך שבעתיים . ' ואילו כאשר חושף הדובר הסאטירי את הנורמות שאת הפרתן הוא מבקר , הוא מסביר לו כי על אף הרוק והכלימה שהשביעוהו אחיו בחייו , הם נזהרו מלכנות את עצמם בשמו . לעומת זאת היום 'כל נרגן צר עין , כל שונא אחיו חינם , / כל מלשני בסתר רעהו , כל נותן מצה בזדון , / ברשע כסל יתימרו , כי נביאים כמוך הנם , / יען וביען גם אתה היית איש ריב ומדון . ' חצי הסאטירה מכוונים , כך נראה , בראש ובראשונה אל הפרסונה הספרותית של הנביא שאימץ לעצמו אצ"ג . במיוחד הם מיועדים לפרק מתוך חזון אחד הלגיונות , שבראשו המוטו 'אז בהלוך ירמיהו , ' ... הלקוח מהקינה הקלירית . ייתכן מאד שאובייקט ...  אל הספר
מוסד ביאליק