טרומפלדור והז'אנר הקל

שירו של זוסמן 'במצור , ' מן המחזור 'יוסף טרומפלדור , ' שהתפרסם באותו גיליון של מוסף דבר , מציע פתרון דומה של שילוב עקיף של החיווי הפוליטי . דווקא בשעה 'פוליטית' זו העלה זוסמן מחדש מחלוקת פוליטית ישנה מ , 1920 שבה התייצבה תנועת הפועלים נגד ועד הצירים , שלא סיפק למגיני תל חי את התמיכה הדרושה , ואף המליץ על פינץם : מטר רדף מטר . כך יום עבר על יום . צפון I T נשא TT T מצור וחי - 1 חיי ..- חזית . .-ן ושם למטה , בדרום — שלוה , רפיון והסתדרות הציונית . ושוב כתב למוסדות דברי פ # טן , דרש מזון , ומגנים , וכדורים . מפורט ארטור ; - 1 ? כבד - ? T מ שא מתן ! I T - T הוי , אלה תזכירים אל ןעד הצירים ! העובדה הידועה שאחד מחברי הוועד שתמך דווקא בפינוי המגינים היה זאב ז'בוטינסקי מבהירה את הרמז הפוליטי , האקטואלי עדיין , שמגנה את חוסר הסולידריות של תושבי הדרום עם הנצורים בתל חי : 'ופעם , כי השוו זו דרך עלומים / לעם עקש , מסגיר רבי ריבו / — איימו על הדרום ; שעת שלומים , / תקדים או תאחר — אך בוא תבוא . ' לעומת הפוליטיזציה האינטנסיבית שמאפיינת את מבנה האודה של שמעונוביץ , הסתפק זוסמן ברמזים פוליטיים שנכרכו ...  אל הספר
מוסד ביאליק