הקיטוב סביב תל־חי והאודה הפוליטית

הופעתה של חזון אחד הלגיונות לא עוררה תגובות ישירות בהיקף שיש בו להעיד באורח גלוי ומיידי על משקלה והשפעתה על המערכת הספרותית הארצישראלית . עם זאת קשה להמעיט בזעזועים הפנימיים ובתהליכים הספרותיים הסמויים שנתרחשו בה מסוף , 1928 ראשית 1929 ואילך , ושנחשפו באופנים חדשים באמצעות הפואמה . נראה כי מעתה ואילך לא היה אפשר עוד לעכב את תהליכי הפוליטיזציה התרבותית ההולכת וגוברת , שביטאו , כמובן , גם את החרפת היחסים בין הכוחות הפוליטיים המרכזיים שביישוב . די להזכיר , למשל , את הירידה התלולה בכוחה של 'הציונות הכללית' וכוחות מרכז אחרים ( גלעדי , , 1973 עמ' , ( 249-246 כדי להמחיש את החרפת הקיטוב בין מחנה השמאל לבין מחנה הימין הרביזיוניסטי . אופייניים לא פחות הם חששות השמאל מנסיונות ההתארגנות של הימין . גם המגמות האנטי הסתדרותיות שהסתמנו בהנהגה הציונית הביאו להתקרבות בין שתי מפלגות הפועלים הגדולות ובסופו של דבר , אחרי מאורעות תרפ"ט , גם לאיחודן המלא במסגרת מפלגת פועלי א"י מפא"י ( שם , עמ' . ( 254-252 הביטוי הספרותי לתהליכים פוליטיים ותרבותיים אלה נגע גם בדימויים ובסמלים הלאומיים שהזינו את הספרות והתרבות...  אל הספר
מוסד ביאליק