מופת הקנאים

הזהות האקטואלית שהוענקה לסנבלט המקראי ב'בזה האגם כבמחזה' היא בבחינת שלב מכין להפיכתו לסמל פוליטי בחזון אחד הלגיונות . לעומת המקורות ההיסטוריים החיוביים לחזונו הפוליטי , מקורות שסימן אצ"ג בשירו 'סיקריקיך , בולטת השלילה הביקורתית שביסוד עיצובו של הסמל הפוליטי של 'הסנבלטים . ' ההצבעה על הסיקריים , כת הקנאים מימי בית שני , היא למעשה ניסיון לפתרון פוזיטיבי קונקרטי של בעיה פוליטית . לעומת כלל הקנאים הבחין יוסף קלוזנר בייחודם של הסיקריים כקנאים המונעים על ידי אידיאות איסיות , המדגישות באידיאת השחרור הלאומי את ההיבטים הסוציאליים על פני אלו המדיניים ( תשי"ב , עמ' . ( 211-209 , 205 כמו כן העיר קלוזנר ( שם , עמ' ( 204 כי אין לערב בינם לבין הסיקריקין שבתלמוד ( דיונים מאוחרים בשאלת הקנאות , ראה קתדרה , 11 תשל"ו . ( אצ"ג מטשטש הבדל זה ומנסה להעמיד חלופה מושגית וערכית באמצעות הדגם ההיסטורי של הקנאים . לשם כך הוא מעמיד שיר 'אמירתי' קצר המיוסד על אופוזיציה בין שתי מסורות לאומיות : המסורת של 'שלום הנכנעים , הנכרת באונס' ו'מה כנסת ישראל לעומת היד הרומאית , ' ? הנמשכת מימי פלביוס ה'בוגד ביודפת / ועד לפי ק...  אל הספר
מוסד ביאליק