קולות הסנבלטים

התפתחות לקראת יצירת חלופה חיובית לשלילה הפוליטית שבחזון אחד הלגיונות מוארת היטב באמצעות שני פרסומים של אצ"ג שקדמו לה . האחד ( מוסף דבר , ( 13 . 7 . 1928 הוא מחזה קולות שכותרתו , 'בזה האגם כבמחזה , ' באה לציין את היומיום האפור המחניק וחסר הרוחניות של מחנה הפועלים 'מחיי ה"אגם כבמחזה , '" מן הפולחן האובליגאטורי לעז ולדונם' ( ייבין , ביתר , א , , 1933 עמ' . ( 28 ובאחד מימי החול של אותו שבוע בו נדפס המחזה פרסם אצ"ג גם את שירו ' סיקריקיך , ( 8 . 7 . 1928 ) באחד העמודים הפנימיים של דבר . כבר בעיון ראשון בולט אופיים הנסיוני של פרסומים אלה , שהיו מעין שלב הכנה לקראת חזון אחד הלגיונות ולצדה . מחזה הקולות כולל דמויות אלגוריות כמו ' מצפון האמת' ו'מצפון הכזב , ' וכן דמויות מיתיות כמו 'אלהי המהפכה העברית' ו'סמאל , ' משקפות את רגישותו של אצ"ג לחוסר ההיענות לאזהרותיו והזעקותיו . זוהי עיקר קובלנתו של 'הנביא בצורת דג , ' המוקף קולות המרפים את ידיו ' ) קול מן הרוח : דבר אל העצים ואל האבנים , (' ... וקולות הפוקדים עליו להינבא על פי הדגם המקראי של הקדשת הנביא ' ) אלהי המהפכה העברית : ( ... ) 'לך וקראת באזנ...  אל הספר
מוסד ביאליק