משיחיות כחזון חלופי

הטענה שחזון אחד הלגיונות היא נקודת ציון מובהקת בראשית הבשלת הז'אנר הפוליטי בשירה העברית בארץ ישראל פירושה , כאמור , שאצ"ג מימש בה חלק ניכר מן האפשרויות הפואטיות שהסתמנו במפנה הספרותי שהתרחש במחצית השנייה של שנות העשרים . תחילה יש להדגיש את האופוזיציה לאומי / פוליטי שנתעמקה והובהרה בפואמה זו יותר מאשר בשיריהם של שמעונוביץ וזוסמן . נוסף על כך מציגים שירי הפואמה גם חלופה לאופוזיציה זו , חלופה שהיא מעין נקודת מוצא לקראת רה אורגניזציה כללית . במקום הדיפרנציאציה הפנים לאומית הציע אצ"ג תפיסה חדשה של לאומיות , המפרשת מחדש נורמות וערכים מקובלים . גם הכינוס של 'גוש העבודה הרביזיוניסטי , ' שבו השתתף אצ"ג , ראה לעצמו חובה לעסוק בממד התרבותי הכללי של הפעולה הפוליטית . במיוחד הומלץ בו 'לימוד הספרות העברית החדשה והאחרונה בייחוד באותו חלק המביע את הצורך והרצון במהפכה המדינית והציונית' ( דבר , ; 16 . 2 . 1928 נסיונות נוספים להרחבת חזית המאבק הפוליטי של הרביזיוניזם אל תחומי הספרות העברית — ראה למשל אב"א אחימאיר , דאר היום , . ( 28 . 10 . 1928 מאמצים אלו השתלבו בנסיונותיה , המוגבלים אמנם , של התנועה הרבי...  אל הספר
מוסד ביאליק