בימת היחיד סדן

דברים אלו הופיעו בסדן ( א-ב , כסלו תרפ"ה , ז ) בימת היחיד שיסד אצ"ג בתרפ"ה , במסגרתה יצאו לאור עד תרפ"ז חמש חוברות ( החוברת השנייה נקראה סדנא דארעא . ( בימה זו היתה עבורו , כבר מגליונה הראשון , ערוץ להפצת עמדותיו העצמאיות . עצם הבחירה בבימת יחיד , שבה הדפיס , מלבד את עצמו , רק מספר מצומצם יחסית של משתתפים , מלמדת על הדרך הקשה באמצעותה הוא ביקש להתקבל על טעמם ורגישויותיהם של הקוראים הארצישראלים . התחושה כי רק ביטוי אישי שיבליט דווקא את המבדיל בינו לבין שאר הסופרים הארצישראלים — טאקטיקה שהגיעה לגיבוש מאוחר יותר בטיפולוגיה של הסופר כאחד לעומת התשעים ותשעה — מבהירה את המחיר הציבורי שאצ"ג , עורך סדן , היה מוכן לשלם עבור הופעתו המתריסה בשדה הספרות הארצישראלית ( על כך , למשל , ברשימתו 'כשרון ההסתגלות , ' סדן , תמוז תרפ"ה , עמ' יט . ( הכרעתו בעניין זה היתה כה מובהקת עד שסדן הפך בעריכתו לכלי ביטוי אישי ביותר . הביוגרפיה האישית , הטמפרמנט והנוכחות האינטימית של העורך — כל אלה היו לנושאים רלוונטיים ולגיטימיים שעל כתב העת לעסוק בהם ( למשל , שם . ( כבר מהגיליון הראשון של סדן ( א-ב , תרפ"ה ) אצ"ג ניס...  אל הספר
מוסד ביאליק