שלבים ראשונים בהכשרת הקורא

על טיפוחן של 'הוראות קריאה' מעין אלה החל אצ"ג לשקוד עוד זמן רב לפני כן . כבר מצעדיו הראשונים בספרות הארצישראלית ניסה אצ"ג ליצור מערכת סינכרונית , שתספק חלופה ל'ספרות העבודה . ' במבט לאחור נראה שמערכת זו אמורה היתה לאפשר ליצירות הפוליטיות של אצ"ג להתקדם , בעזרת היענות הקוראים , מן הממד הסינכרוני אל הממד הדיאכרוני ( על תהליך זה של 'חיתוך סינכרוני' ראה פוקמה וקון איבס , , 1977 עמ' . ( 142 הנמען הרצוי של חזון אחד הלגיונות הוא כאמור החלוץ , איש תנועת העבודה . זהו גם החלוץ של תקופת העלייה הרביעית , רוויית האכזבות וההתפכחות . כדי לדבר אל לבו של נמען זה גייס אצ"ג , כאמור , מערכת רטורית מגוונת ומתוחכמת , המטשטשת את החידוש שבמסר , אך אינה מוכנה לוותר על עיקרון . עם זאת ברור כי כדי לקדם את התקבלות הפואמה היה על אצ"ג להכשיר קורא שיוכל , על סמך היחשפותו והיכרותו עם טקסטים קודמים , לעכל את חידושיו בקלות יחסית ובהבנה סבירה . יש לזכור , כי הנעת המערכת הספרותית אינה חייבת להתרחש רק באמצעות יצירות ספרות חדשות . גם הכשרתם של קוראים חדשים , המפרשים יצירות או קטעי יצירות מוכרות בדרכים חדשות , עשויה לחולל ש...  אל הספר
מוסד ביאליק