סנבלטים

הכינוי המטאפורי 'סנבלטים , ' ששימש את אצ"ג לראשונה בשירי חזון אחד הלגיונות , הפך לימים לסימן היכר לפעולתם הפוליטית האופוזיציונית של אצ"ג ובני חבורתו : ובעת כענפי סתו מושטות , ובעת הראות כידי טובעים לדי אלפי למד ווין : לזו פרוטת ההצלה — אךאה ; די בראשונה ( יד סנבלט המנצחת ) בסגרה TI T I חמ T ?• $ האצבעות TIV T על הפרוטה האחרונה המקדמת v K . ! - •? ? להצלה TT - : ( עמ' ו-ז ) תכונה בולטות בשימוש בסמל פוליטי זה היא המתח המתממש בו בין הגינוי המוסרי לבין הגינוי המדיני . סנבלט , המנהיג , מצטייר כאן כרמאי מוליך שולל , המשתמש לצרכיו הפרטיים בכספים של ציבור הנזקקים הרעבים . עם זאת ברור שהשימוש המחודש בדמותו של סנבלט החורוני , שיחד עם טוביה העמוני וגשם הערבי התנכלו לנחמיה ולמפעלו לביצור ירושלים , רומז גם לקונטקסט של מאבק מדיני . המאבק עם הנוכרים המבקשים לסכל את קימומו של הבית השני ( נחמיה ב , ; 19 ד , ; 1 יג , , ( 28 מדביק לסנבלטים המודרניים תווית גנאי של זרים מתנכלים . ולכן ברור שכאשר אחוות הלגיונות ( החלוצים ) היא ערך נעלה , שהשתייכות אליה ביטאה באותם ימים סטטוס חברתי , הופכת הזרות לביטוי של גנ...  אל הספר
מוסד ביאליק