מטאפורה משיחית

קו סגנון בולט בפואמה הוא שימוש בשם תואר המשנה את תפקודו השגרתי . תיאור הלגיונות כ'מוכי רזון , דמומי עיך ( עמ' ו , ( הדם שישקה בירושלים 'כפים מרופטים' ( עמ' כז , ( או הלגיונות הנושאים דגלים ומגינים ל'מערכה הלוהטת' ( עמ' ד , ( הם רק דוגמאות מתוך מבחר גדול של שמות תואר אקספרסיוניסטיים . במקום למלא תפקיד תיאורי , המוסר התרשמות מהמציאות הנגלית , מעלים שמות תואר אלה את הממד המטאפורי הפנימי בחזונו הסובייקטיבי של המשורר ( שפרד , , 1976 עמ' . ( 278 באמצעות שם תואר זה , וכן באמצעות השימוש הרב בריאליזציה של המטאפורה , מממש בה אצ"ג את מה שכינו חוקרי האקספרסיוניזם בשם 'מטאפורה אבסולוטית , ' המדגישה את הפונקציה האקספרסיבית של הטקסט הספרותי על פני היענות לתפקודו התיאורי . המטאפוריקה ה'אבסולוטית , ' המתרחקת מסיטואציה קונקרטית ומבליטה את משקלן של האסוציאציות המטאפוריות ( פורנס , , 1973 עמ' , ( 18 בולטת כבר בשורות המוטו של הפואמה : והמ 1 ן רחמי וגעגועי כאשכ ' ל 1 ת ענבים בכךמו של ח 1 ני המעגל ; ועל האוכלות י # טל & ל הדמעות הגדולות . ( עמ' ג ) הריאליזציה של הדימוי 'רחמי וגעגועי כאשכולות' בולטת מיד בשורה...  אל הספר
מוסד ביאליק