שני אקספרסיוניסטים במפנה היסטורי

השימוש שעושה למדן בטון האקסטטי , או למשל נטייתו הבולטת להפשטה , משפיעים על העיצוב הטיפולוגי של הדמויות הסמליות ומבליטים את אופיה האקספרסיוניסטי של מסדה ( יודקין , , 1971 עמ' . ( 73 המימוש הצנוע של הפואטיקה האקספרסיוניסטית בידי למדן שימש לאצ"ג רק כשלב ראשוני שממנו הפליג בה לצרכיו הספרותיים והפוליטיים . הסובייקטיביזם הקיצוני , האופייני ליוצר האקספרסיוניסטי השובר את תמונת המציאות הקונבנציונלית כדי להעצים את הביטוי האישי , מנמק אצל אצ"ג את האמירה הפוליטית . סובייקטיביזם זה , המדגיש את הראייה הפנימית , מעניק לגיטימיות להעמדתן של סיטואציות של חלום ברצף טבעי עם סיטואציות ריאליות . דרך עיצוב זו שונה מגישתו של למדן , הנמנע בדרך כלל מן השימוש בתחבולה של הראייה הפנימית , החודרת . למדן מקפיד לסמן בבהירות את גבולותיה של סיטואציית החלום ( עמ' ( 67-65 הנצבעת בצבעים עזים ומומחשת באמצעות קווים סימבוליים , אך בסופו של דבר היא נשארת נאמנה לעיקרון של ייצוג דמוי מציאות . מתינותו האקספרסיוניסטית של למדן מתבטאת גם בעקרונות המארגנים את רצף הפואמה שלו , המבוססים במידה רבה על הביוגרפיה הקולקטיבית של הדור . אצל ...  אל הספר
מוסד ביאליק