הדובר של חזון אחד הלגיונות וגלגוליו

סדרת הנאומים החזוניים , הבונים את הפואמה של אצ"ג כקובץ 'חזונות , ' מאפשרת לבחון בעיה פוליטית מצדיה השונים . החזון האופייני לפואטיקה האקספרסיוניסטית הוא אמצעי אנטי מימטי המיועד להשיג אמת חבויה , שאינה ניתנת לקליטה חושית ( סוקל , , 1964 עמ' ;( 7 חזון המעניק בת קול לרגש הפנימי ומאפשר חדירה למהות הטראנס לוגית של המציאות . החזון היה מרכיב מרכזי בשירתם ובהצהרותיהם של האקספרסיוניסטים כבר מראשית דרכם ( ראה למשל , במניפסט המפורסם של ק' אדשמיד , שם , עמ' . ( 54 המקור האקספרסיוניסטי של פתרון פואטי זה תורם גם לאופיה המופשט , הרטורי ( סוקל , שם , עמ' ( 13 של הפואמה , ומקנה לה פוטנציאל של טיפול שיטתי בשאלות הגותיות ועקרוניות , שהן במקרה זה גם פוליטיות . אצ"ג מנצל כאן לצרכי הז'אנר הפוליטי אופציה פואטית שכבר בשיריו הפוליטיים של אלמי נזרקה לחלל השירה העברית בת הזמן , בהקשרו של השיר הפוליטי . התבנית האורטורית — הכוללת שאלות רטוריות ( למשל , עמ' י-יא ) ו פניות נרגשות ' ) האזינו חברים , לדברי' — עמ' טז ;( ריאליזציות של מטאפורות המציינות יריבים פוליטיים ( מן הנחש הקדמוני , עמ' ה , ועד 'אשר ישופני כמו פתן ,...  אל הספר
מוסד ביאליק