קווים להשוואה

המבנה הספרותי של חזון אחד הלגיונות והתפקידים הפוליטיים של מרכיביו יוכלו להוסיף ולהתברר באמצעות מקומה ההיסטורי של הפואמה . לשם כך יש לנסות ולהשיב על שאלות כגון : מהו החידוש שהביא אצ"ג באמצעותה אל השירה העברית ? מהן הנסיבות הספרותיות שאפשרו את צמיחתה ? מהי תרומתה של הסיטואציה הפוליטית לכתיבתה ? מדוע נוצרה ופורסמה יצירה פוליטית בשלה כל כך דווקא בסוף , 1928 ולא קודם לכן , ועל סמך מה ניתן לכנותה יצירה ספרותית פוליטית בשלה , המהווה גיבוש ראשון של תהליכים ספרותיים שקדמו לה ? כדי לנסות ולהשיב על שאלות היסטוריות אלה יש לעמוד על מרכיבים נוספים בפואטיקה של חזון אחד הלגיונות . את התמאטיקה ואת עקרונות העיצוב שלה ניתן להציג כמאמץ רחב היקף לשבור ולרענן כמה מן הנורמות הרווחות ביותר בשירה העברית בת הזמן . תהליך ההשתגרות וההתבלות של הקונבנציות הספרותיות של ' שירת העבודה' אמור היה לעורר יוצרים לפלס לעצמם נתיבות ספרותיים חדשים , תוך רענון של נורמות פואטיות שנשחקו . שלב מרכזי בשינוי הספרותי שחוללה הפואמה חזון אחד הלגיונות היה , ככל הנראה , התמודדותו החזיתית של אצ"ג עם מסדה של יצחק למדן , שהיתה מן היצירות ה...  אל הספר
מוסד ביאליק