בין שירה לפובליציסטיקה

הן בילינסון והן שטיינברג הטעימו במאמריהם שצוינו לעיל את הניגוד שבין הפובליציסטיקה הרצינית לבין השירה , הנוהגת בקלות רבה יותר בנושאיה . באורח דומה היה מי שטען אז , כי את כתיבתו המסאית של יעקב שטיינברג יש לראות כהיענות לנטייתם הכללית של משוררים אל המסה ( ב"א , אחדות העבודה , תמוז אב , תרצ"א , עמ' . ( 124-123 אופוזיציה ז'אנרית זו של שירה מול פובליציסטיקה מציינת , לכאורה , מצב קיים של ערוצי תקשורת נפרדים המספקים סוגים שונים של צרכים תרבותיים . אך הסיטואציה הדינאמית שבה היתה נתונה אז הספרות הארצישראלית הבליטה את הקשר ואת התלות ההדדית שבין ז'אנרים אלה . אפיון דינאמי של יחסים בין ז'אנריים אלה סימן יהודה קרני באחת מרשימותיו ב'בימה קטנה , ' מדורו הקבוע . ( 15 . 6 . 1928 ) pxrn כמשורר , שעסק אז גם בכתיבת פובליציסטיקה , כמו סופרים רבים אחרים ( מ' סמילנסקי , א' ראובני , י' חורגין , א' שלונסקי ועוד , ( ביקש קרני להצביע על ראשיתו של שינוי בהיירארכיית הז'אנרים בספרות העברית . בהעריכו את תרומת הסופרים העבריים לעיתונות , הצביע קרני על הפשרות שהם נאלצים לעשות כדי להתמודד עם התביעות הז'אנריות של המאמר הע...  אל הספר
מוסד ביאליק