לגיון ופרולטריון

המתח שאפיין את היחסים המיוחדים שפיתח אצ"ג באותה עת עם שני המחנות הפוליטיים היריבים מאפשר להבהיר נקודה נוספת בעיצוב הכותרת של הפואמה . עצם השימוש במטאפורה הצבאית 'לגיונות' ככינוי לחלוצים מעוגן , כאמור , בהרגלים הסמאנטיים של תרבות תנועת העבודה . אך השימוש הספציפי ב'לגיונות' כולל בתוכו מתח פוליטי מסוים שאצ"ג , כך נראה , עושה בו כאן שימוש ספרותי . הקונוטציה הבולטת ביותר של מונח זה מוליכה דווקא אל התנועה הרביזיוניסטית , וליתר דיוק אל ז'בוטינסקי , שהגה את רעיון הגדודים העבריים , שהוקמו בחסות בריטניה לקראת סיומה של מלחמת העולם הראשונה ( ניב , 1975 , 'א עמ' . ( 73-65 ז'בוטינסקי כינה התארגנות צבאית זו בשם 'הלגיון' ( שם , ( ולימים אף הוענק לו הכינוי 'יוצר הלגיון העברי , ' ואילו בתנועת העבודה עמדה שאלת ההתנדבות ללגיון במרכזו של פולמוס ( גורדון , , 1918 תשי"ז , עמ' . ( 408-401 מונח זה התגלגל לימים בתנועת בית"ר ארגון הנוער של התנועה הרביזיוניסטית , ואף התקשר עם האוריינטציות הצבאיות של חבריו ( ניב , שם , עמ' . ( 126 , 121-120 עם זאת לא יכלה הזהות הרביזיוניסטית של מושג זה לטשטש את שורשיו במורשתה של ת...  אל הספר
מוסד ביאליק