פוליטיקה משיחית

האם מלבד ביקורת שנתנה ביטוי לרחשי לבם של הפועלים מתווה אצ"ג גם תכנית למתלבטים ולמחפשים את דרכם בימים הקודרים , 'בבוא שואה במולדת / והיאוש מעלה קיטור / לפני חומת ירושלים ' ( עמ' ד ) ? עיון בשיר הפתיחה של הפואמה דיו ללמד על האופק המדיני והרוחני שהיא משרטטת . השימוש במונח הקבלי של הנחש הקדמוני ( המסמל את כוח הטומאה הראשוני ) מייצג את התפיסה המשיחית מלוכנית שמבטא אצ"ג בפואמה זו , כמו גם בשירים רבים אחרים שלו , וכמובן בכתיבתו הפובליציסטית . דברי הזיוף ומעשי התרמית של מנהיגי החלוצים נתפסים אצל אצ"ג כחבלה ישירה בתקווה המיסטית והמשיחית של תקומת ישראל ו ילןלה לןלה תבך המכינה על סף ביתי # זל הנחש והמשיח בא לדמדם למךגלויתיו — הוא לא יקזמע , ( עמ' ה-ו ) את הפתרון למשבר הכלכלי והחברתי הוא רואה במונחים פוליטיים . גם התקפותיו על מנהיגי הפועלים , שהיו מצויים באותה עת בעיצומה של התגוששות חריפה , הן עדות לנקודת מוצא פוליטית קונקרטית . אך הפתרון שהוא מציע , במיוחד בשיר הלפני אחרון של הספר , הוא פתרון חזוני מיסטי . קבלת פתרון זה כרוכה בהסקת מסקנות ישירות כלפי מרכזי העוצמה הפוליטיים של תנועת הפועלים . האופ...  אל הספר
מוסד ביאליק