מחאה בין אחים

מהי , בחשבון אחרון , עמדתו הפוליטית של אצ"ג בפואמה זו ? את מי הוא תוקף ובמי הוא תומך ? עיון בתמצית התגובות הפוליטיות על אירועי המשבר מגלה שעמדתו של אצ"ג היא מן הפחות שגרתיות שבאו לידי ביטוי בתסיסה הפוליטית של היישוב בימי המשבר . כבר בשיר הראשון חוזרת ומודגשת האשמת 'האחים , ' ' אשר נמנו ללגיונות הירושלמים' ( עמ' ד . ( ה'תרמית ודבר חנף' היא 'אצל אחים ביהודה' ( עמ' ה , ( וכאבו של הנחש הקדמוני הוא כאב מזויף על סבלם של אלה המכונים 'אחים' ( עמ' ה . ( הנפגעים מן התרמית ודבר החנף הם'עולי חמה בישראל , ' שהדליקו עלומיהם כמשואות לכיבושים . המטאפורה המרכזית של הפואמה מדמה אותם ללגיונות צבא ' ) ובעטות פה הלגיונות , / מוכי רזון , דמומי עין , על מעט הלחם שבסל , ' עמ' ו . ( המטאפורה הצבאית היתה אמצעי מקובל לתיאור החלוצים , המוסרים את נפשם למען הגשמה פיסית ואישית של החזון הציוני , אם — בסמלה של מסדה , הפואמה הנודעת של יצחק למדן , או , למשל , בכינוי 'גדוד העבודה , ' שמו של הגוף החלוצי ההתיישבותי הבולט ביותר בשנות העשרים . שימוש בולט זה שעושה אצ"ג במינוח הצבאי מחזק את התחושה כי המרחב הפוליטי אליו מכוונת ...  אל הספר
מוסד ביאליק