הפואמה והמשבר

הפואמה חזון אחד הלגיונות שפרסם א"צ גרינברג במחצית השנייה של 1928 היא הביטוי הבשל הראשון ליצירתה של שירה פוליטית בארץ ישראל . התואר 'בשל' נוגע ישירות לתפקיד ההיסטורי שמילאה פואמה זו בתולדות השירה העברית . האפשרויות הבאות בחשבון בטרנספורמציה של ז'אנר מסוים מוגבלות על ידי המצאי הספרותי של האפשרויות התמאטיות ומבחר התחבולות , העשוי להלום את הפונקציות של הז'אנר . בדיקת היצירה על רקע פונקציות אלה , כשבמקרה שלפנינו המדובר בעיקר בשילוב של פונקציות ספרותיות ופוליטיות , מאפשרת להעריך את מידת בשלותה של יצירה ביחס לאפשרויותיו של הז'אנר בנקודה היסטורית מסוימת ( פרו , , 1981 עמ' . ( 167 כתנאי לדיון במקומה ההיסטורי של הפואמה יש לברר את אופיה הפוליטי . חזון אחד הלגיונות , שהופיעה בחוברת בתרפ"ה , היא ספרו העברי החמישי של אצ"ג . קדמו לו ספרי השירה אימה גדולה וירח ( תרפ"ה , ( הגברות העולה ( תרפ"ו , ( אנקראון על קוטב העצבון ( תרפ"ח ) וספר המניפסטים הכולל גם שירה — כלפי תשעים ותשעה ( תרפ"ח . ( הפואמה נדפסה לראשונה במאסף הספרותי כנסת דברי ספרות של ארץ ישראל ( ספר ראשון תרפ"ח , ( שנערך בידי פ' לחובר ( הודעה ע...  אל הספר
מוסד ביאליק