פרק שמיני ניצנים ועיתוים

בנקודה זו מן הראוי לעצור קמעא ולשאול מדוע , לאור הניתוח שלעיל , הופיעו ניצניו של השיר הפוליטי דווקא בשעה היסטורית זו ? העובדה שהתפתחות הז'אנר הפוליטי הינה למעשה תהליך של פוליטיזציה של ז'אנרים קיימים , מאפשרת לנסח את השאלה גם במונחיה של התיאוריה הפוליטית ולתארו כתהליך של יצירת עוצמה , הכולל הפיכת משאבים מתחומים אחרים לאמצעים פוליטייים ( עצמון , , 1978 עמ' . ( 13 כך בתוך המערכת הספרותית וכך , כמובן , גם באמצעות הפוליטיזציה של מרכיבים במערכת התרבותית והחברתית הכוללת . אירועי המשבר , החרפת המאבק הפוליטי על משאביה המוגבלים של ההסתדרות הציונית והקיטוב הפוליטי ההולך וגובר בין מחנה הפועלים לבין המחנה האזרחי — כל אלה עודדו כמובן את הנטייה של כל אחד מן הצדדים לתרגם את המשאבים התרבותיים למקורות של עוצמה פוליטית . עצם החרפת הקיטוב הפוליטי היא מניע חשוב במעבר אל הפעולה הפוליטית . שכן אדם עשוי להיות מעורב בפוליטיקה ' ככל שלדעתו יגדל הסיכוי לתוצאה בלתי מניחה את הדעת אם יישב בחיבוק ידיים' ( דאל , , 1978 עמ' . ( 141 ביטוי חריף להחרפת הקיטוב נמצא למשל בדבריו של יצחק לופבן , איש מפלגת 'הפועל הצעיר , ' שכ...  אל הספר
מוסד ביאליק