אצ"ג ו'מלחמת הקטיף'

חוסר הביטחון שגילה שמעונוביץ בפרסום שירו הפוליטי , הפיתולים הספרותיים שאפיינו את שירו של המאירי , וכן העובדה שמשוררים אחרים בעלי עמדה פוליטית ברורה נמנעו מלבטאה בשיריהם — כל אלה מעניקים מידה של חשיבות לעובדה שאורי צבי גרינברג , שמעורבותו הפוליטית היתה כבר אז לשם דבר , לא תרם כמשורר את חלקו למאבק הפוליטי של מלחמת הקטיף . את עמדותיו הפוליטיות בפרשה זו הביע אצ"ג במפורש עוד לפני ההתנגשות האלימה שאירעה בדצמבר . במדורו הפובליציסטי 'מגילת הימים ההם , ' שפורסם מעת לעת בדבר , הצדיק אצ"ג את הפגנת הפועלים בפתח תקוה , ותקף את האיכרות שלדידו יצאה כבר מתחומי הציונות . אבל , טען שם , אם עדיין לא יצאה האיכרות מתחומיה של דת ישראל , חובה עליה לפחות לפתוח את שעריה בפני החלוצים העברים . ( 20 . 5 . 1927 ) במאמר אחר באותה סדרה טען בגנותו של האיכר ה'יושב כנכרי אכזר בתוכנו' . ( 18 . 9 . 1927 ) אך לעמדה שגרתית זו נגד האיכרות , שהיתה מקובלת בקרב השמאל , שאצ"ג נמנה אז עמו , נתוסף עוד מרכיב . בד בבד עם הביקורת החריפה שהטיח באיכרות הוא תקף גם את אזלת ידה של הנהגת ההסתדרות 'שיש לה בהחלט כוח הגמוניה בשטח הכיבוש הארצ...  אל הספר
מוסד ביאליק